Solidaritet och Stilla veckan

08 apr, 2020 Clive Adams

Prenumerera på bloggen

Läs vår integritetspolicy

Ordet ”solidaritet” hörs ofta i dag. När myndigheterna berättar om de åtgärder som vidtas och de begränsningar som införs i vår pågående kamp mot coronavirus-pandemin, är en uppmaning till solidaritet ofta en del av budskapet. Det är en uppmaning som syftar till att motivera oss att vara omtänksam och osjälviska … att tänka och agera för samhällets bästa, även om det medför en personlig kostnad. Tanken bakom social distans och självisolering är att uppträda på ett ansvarsfullt sätt, att offra sina egna intressen och önskningar till förmån för det större goda, att vara i solidaritet med de som är sårbara.

Norsk kultur har ett sådant begrepp som en del av det nationella medvetandet. De kallar det en ”dugnad”. Det är svårt att definiera. Det betyder bokstavligen volontärtjänst eller -arbete, men har en mycket djupare betydelse. Det är en anda av gemenskap … en villighet att bidra till gruppens välbefinnande, ofta till en personlig kostnad. Det innebär en vilja att engagera sig, att stödja ett gemensamt initiativ,  att arbeta mot ett gemensamt mål. ”Dugnad” handlar om solidaritet!

Sydafrikaner har också ett liknande begrepp. ”Ubuntu” är ett ord som har blivit en idé och som ofta beskrivs med betydelsen: ”Jag är, för att du är”. Faktum är att ”ubuntu” härstammar från en zulufras – ”Umuntu ngumuntu ngabantu”, som bokstavligen betyder att en person är en person genom andra människor … att min mänsklighet har sitt ursprung genom min interaktion med andra människor. Begreppet ”ubuntu” har sina rötter i en afrikansk världsbild där tanken på gemenskap är en av byggstenarna i samhället. ”Ubuntu” är ett begrepp som innebär att vi är en mänsklighet tillsammans, i enhet: att vi är mänskliga – både du och jag, men tillsammans. ”Ubuntu” handlar om solidaritet!

Begreppet solidaritet finns i Bibeln. Ett särskilt ord, som används 19 gånger i Nya testamentet, har liknande innebörd som ”dugnad” för norrmän och ”ubuntu” för sydafrikaner. Det är ordet ”koinonia”. Det kan översättas på olika sätt, som kamratskap, gemenskap och att dela. Dess djupare betydelse inkluderar tankar som att vara involverad, dela intimt med andra, visa omsorg och omtanke för andra. Någon har beskrivit det som att ”kyrkan tar hand om, eller ser efter sig själv” … att man gör sitt bästa för gemenskapens bästa, att man är beredd att betala ett personligt pris för att gemenskapen ska vinna något. ”Koinonia” handlar om solidaritet!

Begreppet solidaritet personifieras i Jesus. Filipperbrevet 2 beskriver Jesu uppoffring av sina privilegier och rättigheter som Gud för att kunna identifiera sig med mänskligheten, för att bli en av oss, för att dela livet med oss, redo att ta emot vardagens glädjeämnen och sorger. Han stod i solidaritet med oss ​​när han firade livet med vänner och grannar, när han hungrade och törstade, när han grät av sorg, när han led och dog. Inkarnationen handlar om solidaritet!

Vi har gått in i stilla veckan samtidigt som vi försöker överleva och stoppa denna hemska pandemi. Under flera veckor har vi kontinuerligt blivit påminda om vårt behov av att leva i solidaritet med resten av samhället. Att undvika spridning av viruset är kärnan i allt vi gör i solidaritet med vårt samhälle.

Den här veckan – stilla veckan – kommer inte att bli annorlunda. Vi kommer att tvätta händerna, praktisera social distans, isolera oss vid minsta hosta, arbeta hemifrån … Men dessa handlingar av solidaritet – även om de är viktiga i vår kamp mot coronaviruset – bleknar i jämförelse med händelserna i stilla veckan.

I jämförelse med Jesu solidaritetshandling, när han arresterades, dömdes, hånades och piskades, och sedan tvingades genom Jerusalems gator på väg till avrättningsplatsen – Golgata, ”platsen för skallen”. Där, på dödens kulle, på ett romersk kors, korsfästes Jesus och dog en oerhört smärtsam död i det som var, och är, den yttersta handlingen av solidaritet. Han dog istället för mig … i stället för dig. Det finns inget större och bättre exempel på att offra sig för andras bästa! Korset handlar om solidaritet!

Så den här veckan – den här stilla veckan – när du agerar i solidaritet med ditt samhälle, reflektera över Jesu nådefulla handling av solidaritet: varje gång du tvättar händerna, håller ditt avstånd till andra människor eller vaknar upp till ytterligare en dag av isolering, tänk på korset – den yttersta symbolen för gudomlig solidaritet.

/Clive Adams

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *